CHI PHÍ LĂN BÁNH OUTLANDER

30-09-2020

Chi phí lăn bánh Outlander 2.0 STD

Quý khách khách mua xe lần đầu luôn đặt ra câu hỏi khi mua xe mới cần những thủ tục và những chi phí gì để quý khách hàng có thể lưu thông trên đường là đủ.Dưới đây là những chi phí cần thiết khách hàng cần chuẩn bị Chi phí lăn bánh Outlander 2.0 STD

TT Nội Dung Số tiền Ghi chú
1 Giá xe( tạm tính) 807.000.000 có hóa đơn
2 Thuế trước bạ ô tô (10%) 79.500.000 có hóa đơn
3 Biển số 2.000.000 có hóa đơn
4 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.000 có hóa đơn
5 Phí đăng kiểm 340.000 có hóa đơn
6 Phí đường bộ 1.560.000 có hóa đơn
7 Bảo hiểm thân vỏ 11.925.000 có hóa đơn
7 Phí đăng ký 1.000.000 có hóa đơn
8 Tổng lăn bánh (tạm tính) 904.198.000
9 chú ý: giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm

Chi phí lăn bánh Outlander 2.0 CVT

TT Nội Dung Số tiền Ghi chú
1 Giá xe( tạm tính) 907.000.000 có hóa đơn
2 Thuế trước bạ ô tô (10%) 89.600.000 có hóa đơn
3 Biển số 2.000.000 có hóa đơn
4 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.000 có hóa đơn
5 Phí đăng kiểm 340.000 có hóa đơn
6 Phí đường bộ 1.560.000 có hóa đơn
7 Bảo hiểm thân vỏ 13.425.000 có hóa đơn
7 Phí đăng ký 1.000.000 có hóa đơn
8 Tổng lăn bánh (tạm tính) 1.015.798.000
9 chú ý: giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm

Chi phí lăn bánh Outlander 2.4 CVT

TT Nội Dung Số tiền Ghi chú
1 Giá xe( tạm tính) 1.048.000.000 có hóa đơn
2 Thuế trước bạ ô tô (10%) 103.600.000 có hóa đơn
3 Biển số 2.000.000 có hóa đơn
4 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.000 có hóa đơn
5 Phí đăng kiểm 340.000 có hóa đơn
6 Phí đường bộ 1.560.000 có hóa đơn
7 Bảo hiểm thân vỏ 15.540.000 có hóa đơn
7 Phí đăng ký 1.000.000 có hóa đơn
8 Tổng lăn bánh (tạm tính) 1.015.798.000
9 chú ý: giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm

Lưu Ý:

Những Tỉnh TP tính thuế trước bạ theo lần lượt : 10%,11%,12% như sau:

Khu Vực/Loại Xe Hà Nội,Hải Phòng,Quảng Ninh,Lào Cai,Lạng Sơn,Cao Bằng, Sơn La,cần Thơ Hà Tĩnh Các Tỉnh TP còn lại
ô tô con(9 chỗ trở xuống) 12% 11% 10%

Tin xem thêm

Hotline:094 292 0132